לזכר יהודה שדמי / שייקין.     1921-2003

גדעון  שדמי  כותב  על  אחיו  יהודה  ז"ל.

 

                         1   >>                       2   >>         יהודה וגדעון  >>  

                          יהודה  1974  >>              יהודה 1994  >>

    

                  חרוזים מאת יהודה שדמי  >>