יהודה שליצקי, הסוציאליסט > הליברל הראשון בקריה!

כולם מכירים את הסיפור של סרדני(אבא של דן תיכון) :מאבק ליוזמה פרטית

 לגיטימית בקריה, בגלל שהדבר סופר פעמים רבות. בלי לגרוע מכבודו

של סרדני, ראוי לזכור כי חלוץ המאבק לחופש היוזמה  הפרטית בקריה,

בשנה הראשונה להקמתה ,לא היה אחר מאשר הסוציאליסט יהודה שליצקי,

אחד משלושה אשר הקדימו את סרדני במאבק לשיחרור היוזמה הפרטית

לא סתם סיפור, אלא עובדה היסטורית , אשר אותה מגלה ההיסטוריון בן

הקריה הד"ר צבי גנין ,עובדה המסתמכת על תיעוד ומסמכים כפי שמידע

מוסמך צריך להירשם.

 ראו בספרו של גנין על "קרית חיים-נסיון באוטופיה עירונית" עמוד 63 .     

                                                                                      גייזי.

 

מסיפרו של ד"ר צבי גנין עמוד 63 >