לזכר סיגי רוט –ארליך      1965-2005 

 

                      הובא לאתר ע"י בני המשפחה

 

 מקליקים על התמונה , כשהתמונה נפתחת, חונים עם חץ העכבר על השורות הכתובות,

  למטה מימין יופיע סימול הפריסה >  מקליקים על סימול הפריסה והדף נפרס לקריאה נוחה .

 

                                              להקיש לפריסה    >>               >>