לזכר שלמה שוורצשילד

 

http://www.gshavit.net/imageDocs/Izkor/Shvartzshild.jpg

 

עד חשוב לתקופת השואה

 

זכרונות

 

הספד