לזכר נחמיה הרשלר  -   נפל בקרב על רמת יוחנן

 

מאתר יזכור  :        http://www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=7399 

   

 

 

מספר בני קרית חיים :