לזכר מרדכי מולקורב   -   "מודה"

 

אתר הזכרון:  >   http://www.izkor.gov.il/HalalKorot.aspx?id=46312

מספר בני קרית חיים  > 

פותחים תמונה בקליק וחונים עם חץ העכבר על התמונה, כשמופיע  למטה מימין סימול הפריסה > מקליקים עליו.