הפינה לזכר מנחם היימן :

יזכור משרד הביטחון >  http://www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=95881 

 

11 בנים שיכלה עין חרוד מאוחד במלחמת יום כיפור, מנחם היה אחד מהם.

תמונות באזכרה :  התמונות נפתחות בקליק על הכתובת.  1) קברו של מנחם  2)  הקברים   3) המשפחה

 

 לפתוח בנקישה על השורה >  לזכר מנחם  מאת גייזי שביט

 

גייזי >>>  אלבום צילומים מעזבונו של מנחם