27.9.09    מאבישי ברק   רשימת בני קרית חיים שנפלו במערכות מלחמת יום הכיפורים :

בעזרתם האדיבה של שולה ורמי זילברשטיין, רשימת הנופלים בני הקריה, שנפלו בקרבות יום הכיפורים.

 

ביום שלישי,29.09.09 תערך אזכרה בבתי הקברות הצבאיים, במלאות 36 שנה למלחמה.

אוזנה ברטו – רמת הגולן.

אללוף עוזי – סיני.

אפשטיין יוסף – החווה הסינית.

בוקשפן  ישעיהו – סיני.

בלום אברהם – החווה הסינית.

ברזלי ישראל – רמת הגולן.

ברקמן שמואל – סיני.

                                *גדיש עמי – שמי סיני.-  (  נפל בגיחת אימונים 3 ימים לפני פרוץ המלחמה)

גולדברג יעקב – סיני.

גרדין זאב – איסמעליה.

גטו יוסף – רמת הגולן.

הלפרן אמיתי – בתעלה.

וינר יונתן – בתעלה.

זרחיה שבתאי – בתעלה.

טובי הרצל – סיני.

ינקו שמאי – בתעלה.

כפתורי אמיר – בתעלה.

כץ לאון – סיני.

מנגר זאב – החווה הסינית.

מנסבך צבי – רמת הגולן.

מגן קלמן – סיני.

סער גבריאל – רמת הגולן.

עידו אסא – סיני.

פטר מיכאל – החווה הסינית.

פייביש (פלד) מנדי – החווה הסינית.

רבינר דורון – רמת הגולן.

שוורץ שלום (סולי) – רמת הגולן.

שכטר מנחם – רמת הגולן.

שרון (שקלר) איתן – רמת הגולן.

יהא זכרם ברוך!.

השמות,כפי שהונצחו על גבי לוח ההנצחה בבית יד לבנים, בקרית-חיים.