.

 

בעניין אורו ורמי נחושתן :

 המשפחה הייתה בידידות חמה עם משפחתי ואני זוכר ביקורים אצלם באשדות יעקב.

 כדאי לזכור - אורי הבכור נהרג במלחמת

 השחרור בכיבוש לוד, ורמי הצעיר נפטר מהכשת נחש....   גורי קרגמן