אזכרה  ליהודה גורן ז"ל .

 

עברה שנה, נעלה לקברו של אבא בתאריך 8 לפברואר יום חמישי בשעה 15:00

בבית העלמין בכרמיאל. אח"כ מוזמנים לבית המשפחה ברחוב האשל 14 בכרמיאל.

                                                                                                 שירלי גורן

 

חומר לזכרו ש ל יהודה ז"ל לפירסום באתר אפשר לשלוח אלי.      גייזי