גרשון גנזר ז"ל

 

  לזכרו  >  http://www.izkor.gov.il/izkor86.asp?t=7655      

 

   מספר "בני קרית חיים" עמוד 153  >      

 

 

   בכתה ג' (מימין למעלה)    > 

 

פותחים תמונה בקליק וחונים עם חץ העכבר על התמונה, כשמופיע  למטה מימין סימול הפריסה > מקליקים עליו.