6.3.07   לזכר ערכים לאומיים שנמחקו ע"י לייטנר.

 

האם קרית חיים היא חלק מעם ישראל, האם בעמותת בני קרית חיים לדורותיהם, מכבדים ערכים לאומיים ?

באתר העמותה צויינו באהבה ובכבוד זכרם של ס. יזהר וטייס החלל אילן רמון, לאחר שמר לייטנר מייסד הזא'נר

הקרתני של המושג "קרייתי אותנטי" השתלט על אתר הקרייתים (יו"ר מנכ"ל ועורך ראשי +)הוא מיהר לסלק

 מן האתר את זכר ס. יזהר (גם כתבה שלי  לזכר טייס החלל אילן רמון אינה מופיעה שם יותר). הוא מיהר גם להסביר:

 "סמילנסקי הוא לא קרייתי"( הכל מתועד )

אוי לאותה בושה, איזה מלך המליכו בני קרית חיים לדורותיהם ? אבותינו מתהפכים בקברם, וחברי ההנהלה

ומערכת האתר אשר מחפים ומאפשרים זאת הם שותפים מלאים למעשים אלה ! אין  יותר בושה בקרית חיים !

מפגשי המחזורים ,הם מבצע נהדר שרבים שותפים לו (רבים מהמארגנים נדחקו החוצה )כל אלה לא יכולים

 להיות כסות וחיפוי לקרתנות וחוסר הכבוד לערכים לאומיים כפי שמתבטא במעשה המחיקה, !

 

 

 ס.יזהר ז"ל   (נמחק בספטמבר 2006 עוד באתר הקודם לפני השידרוג !  ) >>> 

 

קטע מהכתבה החסרה על  אילן רמון  ז"ל   >>>