פינת זכרון לחובב הדס :

 

      24.9.07    מודעת  אבל <      משתתפים בצער המשפחה  >