אזכרה

לציון שלושים לפטירתה של

כרמלה אלכסנדרון

תתקיים ביום ששי, 9 בינואר 2009

 

במעין ברוך

 

בשעה 11:00 עולים לבית העלמין