8.6.08       על יאיר וצידוניה גוטוליב  ז"ל :  מאהרון הדר / ברן

קראתי את ספר הזיכרון על יאיר וצידוניה. כאן אוסיף כמה פרורים, לנכד, לאתר.

 אבא של יאיר היה בוועד המנהל של בית ספר מיקצועי אינטנשונל "אינטר". קידם ודחף להקמת בית הספר, תחת מנהיגותו של חבר הוועד הפועל של ההסתדרות: מרמינסקי- מרום.

באחד מטיולי התנועה הגענו לפוריה. רפי המדריך רצה שנראה אסיפת קיבוץ. ראינו ושמענו אסיפה סוערת. יאיר גוטליב תפס פיקוד עלה על השולחן, גבוה מעל גבוה, חצב דבריו כמו מנהיג אחדות העבודה.

צידוניה הייתה מורה שלי לאלקטרוניקה. בחינת סוף השנה נפלה למועד לידה ראשונה. התוצאות שהיו חשובות לי, התאחרו. על לוח המודעות הוזמנו לקבל את התוצאות בביתה (רחוב יוד או י"ג) צידוניה מסרה לי הבחינה עם חיוך ותוצאה מחייכת 96.

שנים הרבה אחר כך, הוזמנתי לביתם של משפחת פריזם, יאיר וצידוניה, הביאו מרק דגים. מה זה טעים!

אהרון הדר (ברן)