24.3.08     צבי בהר ז"ל : מאת אבישי ברק

הבוקר דפדפתי בעיתון ונתקלתי במודעת אבל המודיעה על פטירתו של צבי בהר ז"ל, מבית זית.

לא נפגשתי עמו אישית, אבל שוחחתי עמו בטלפון מספר פעמים, הסיפור הוא כזה: לפני שנים מספר,יחד עם צבי גנין, הכנתי שילוט לאתרים נבחרים בקריה, ביניהם  המבנה של סניף הנוער העובד,שכיום משמש גני ילדים,ואז נקרא "בית השלושה", היו חסרים לי כמה פרטים ובעזרתו של משה ברק, הגעתי לצבי בהר.

נתברר לי שבתחילת שנות הארבעים היה צבי חבר מזכירות הנוער העובד והיה אחראי מטעם התנועה על הקמת סניפים ברחבי הארץ ועל ליווי הפרויקטים בבניה. ממנו נודע לי שטקס הנחת אבן הפינה בקריה , נערך פעמיים, כשכל הנחת אבן הפינה, שונה מקדמותה, גם אז היו בעיות תקציביות, ראו קבלה של משה ברק, למרות הקשיים הוקם הסניף שעומד עד היום על תילו.

 

לצורך עבודתו ברחבי הארץ קיבל מהתנועה אופנוע ,שעליו לימד לרכב גם את מזכיר הנוער העובד.. שמעון פרסקי/פרס בשיחות עמו סיפר שזו הייתה אחת מתקופות העשייה היפות בחייו.

יהא זכרו ברוך .

א ב י ש י

 

תמונת השלט המקורי    >          >               >          http://www.gshavit.net/imageDocs/Noar/Original%20Poster.jpg  

 

משה ברק/ברקו שילם טבין ותקילין 250 מיל ארץ ישראלי >  http://www.pbase.com/geyzi/image/67810473