4.6.08

 

על מותו של עמוס כרמלי בטרם עת  ,

נדהמים ואבלים  ידידיו בני כתתו,

 וחבריו אוהביו הרבים , 

ניחומינו למשפחה,

יהי זכרו ברוך .

                                   

                             

 

אפשר לשלוח חומר כתוב, תעודות ותמונות להנצחה :

הנצחה :

25.5.07    מפגש שבועות תשס"ז של מחזור ילידי 1942 אצל משפ' כרמלי

http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Reunion/Shavuot%20Carmeli%20%20meeting%202007.htm 

 

אתר ההנצחה המשפחתי  >    www.amos-carmeli.com  

 

   וידאו: עמוס נפרד מאורחיו  בשבועות תשס"ז   (2007 )  >   

 

5.6.08  מיוסי וולך  >   דברים על הקבר הפתוח

 

5.6.08  מנילי דיסקין > מכתב לעמוס כרמלי

 

5.6.08 מדן ענבר  >       עמוס חברי משנות הילדות

 

7.6.08 מיכה חן  >    דברים במפגש שבועות 2007

 

 4.7.08   יוסי וולך ב"שלושים"  >  לזכר עמוס כרמלי  

 

 5.7.08   דני ענבר ב"שלושים"  >  לזכר עמוס כרמלי  

 

 

 25.7.08   נילי דיסקין  >המקרה המוזר של הקלסר האבוד  

 

מפגש 2009 :

 http://www.gshavit.net/site/wordDocs/Reunion/Carmeli2009.htm