Get Adobe Flash player

גייזי: משה ברק איש אשכולות, יוצר ומחדש הלך לעולמו.

משה ברק  מבניה הראשונים של קרית חיים שבא עם הוריו ממייסדי הקריה וחלוציה מיוצקי התכנים בהרבה תחומים לאתר,איש רב פעלים,בשליחויות הנוער העובד, הקיבוץ ועם ישראל  , איש יוצר ומחדש ,הלך לעולמו שבע מעשים, שירת חייו באמצע נפסקה.

אבלים עם משפחתו  וחבריו  ,יהי זכרו ברוך.   גייזי

 

 

NoarMoshe_Barak

 

משה ברק 

  הלך לעולמו

  ההלוויה מחר יום ה'  א' תמוז  21.6.12

 בשעה 18:00 בבית העלמין בקיבוצו גבת

  יושבים שבעה בבית המנוח בגבת

  פרקי משה באתר בני קרית חיים 

  רגע של עברית 

 בחולות

עולה גולה,גולה עולה 

 משה חותם במסיבת השקת הספר      

        אלבום תמונות של משה ברק

 

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries