Get Adobe Flash player

חנוך שחר:השנה מלאו 44 שנה למות אמי המאמצת רחל ,

 השנה מלאו 44 שנה למות אמי המאמצת רחל ,

       השנה מלאו גם 77 שנה, להרצחה של אמי הביאולוגית

       על ידי הנאצים.

 

לציון שנים אלו , ליום מותם כתבתי לי שיר :

           מכתב לאמהות שלי בשמים,

           מנעו את קולכם מבכי

           ועיניכם מדמעה ,

           כי יש שכר לעמלכם 

           ולכן אני אסיר תודה !

 

            הדמעות , הן גם תפילה ,

            הן מגיעות לאלוקים 

            כשאינך יכול לדבר !

            חנוך שחר - צפת 

            פברואר  - 2019  .