Get Adobe Flash player

אבישי ברק: מאיר ויהודית רייך ז"ל

 מאיר ויהודית רייך ז"ל  הלכו לעולמם, בהפרש של ימים מספר, מאיר ויהודית רייך ז"ל שהיו שנים רבות תושבי הקריה. מאיר עבד בחברת החשמל ויהודית הייתה מורה מוערכת, בבית הספר ארלוזורוב בקריה והעמידה דורות של תלמידות ותלמידים.

מאיר ויהודית שכלו את בנם מנחם ז"ל שהיה בין הקצינים המבריקים בגולני, בעת פעילות צ.ה.ל. בלבנון.

יהא זכרם ברוך.

אבישי.

לזיכרה של יהודית: תמונות

 

תמונות או תעוד נוספים , גם של מאיר יתקבלו בברכה.   גייזי