Get Adobe Flash player

גבי רונן: לזכרה של איילת יחיאב

   איילת יחיאב ,בת קרית חיים,  למדה ב"ארלוזורוב" ובתיכון. לאחר מכן

לימדה בתיכון אזרחות וערבית ועברה למשרד החוץ והפכה חוקרת

ודיפלומטית במרכז למחקר מדיני.

הוריה פרחיה וחן יחיאב מבני הקריה היקירים, שהתנדבו ותרמו רבות

לתרבותה והתפתחותה של הקריה.

הוריה וידידיה הוזמנו למשרד החוץ לטכס זיכרון וקריאת חדר על שמה.

המרכז למחקר מדיני וקהילת המחקר המדיני בכלל, איבדו חוקרת מצטיינת,

עמיתה וחברה יקרה.

יהא זכרה ברוך.

                                              גבי רונן

להלן כתבות מהחוברת שהוצאה לזכרה על ידי משרד החוץ

לזכרה-1

לזכרה-2

לזכרה-3