Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס. 289 -לכבוד יום האישה הבין לאומי

לכבוד יום האישה הבינלאומי

על נשים מפורסמות בתנ"ך

האישה מהצלע נולדה לגדולות

ומאז לאדם כאבים בצלעות.

האישה בגן עדן יצרה לה אופנה

ואותה הנציחה בשמלת תאנה.

מנהיגות באישה והרבה גאווה

מילים של חכמה בשירת דבורה.

המצאת הריקוד בצעד כסוף

הפטנט של מרים שרקדה בים סוף.

אישה ומסרק זה ממש שיגעון

ראו איך דלילה סירקה את שמשון.

ושתי העיניים לאישה הם הדגל

מאז ימי אחאב והפוך של איזבל.

לידה מאוחרת זה לא משחק

ראו את שרה שילדה את יצחק.

ולפני ש"המוסד" פעל ותיפקד

יזמה כבר יעל את מבצע יתד.

ביטול גזרות מסכה ותהלוכה

רשומים לזכותה של אסתר המלכה.

סקרנות של אישה ללא גבולות

ראו מה קרה לאשת לוט.

הסתרת המרגלים יהושע אהב

נפילת החומה הפטנט של רחב.

בת שבע היפה שרחצה בעירום

וחיממה את דוד ביופי של חום.

כתב יוסי וולך

06.03.2019