Get Adobe Flash player

כותרות בזוית אחרת מס.288-שוגרה החללית "בראשית"

"בראשית" בדרכה אל הירח

הישג אדיר ומתוחכם

הראנו שוב זאת לעולם

שאין על זאת להתווכח

אנו חולים במחלת ירח,

אך שולטים ברזי המחלה

עד לכיבושה של המטרה.

וכשיגיעו התוצאות

נוכל לגבש וללבן

"איך זה יה יה ירח

בלבלת בת ובן".......

כתב יוסי וולך